tăng trưởng

GSTS. Nguyễn lân dũng : “Tôi vẫn lạc quan về tình hình nông nghiệp nước ta”

Sau rất nhiều năm, với những mô hình khác nhau  người nông dân Việt Nam vẫn chưa thể làm giàu từ hạt gạo cũng như từ các nông sản khác. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã đặt ra câu hỏi cho các chuyên gia: “Mặc dù đóng góp tới 20% GDP của cả