Cây giống Nhãn Ido (Edaw)

Nhãn Ido (Edaw)

Đặc điểm:
– Giống nhãn Ido Sinh trưởng mạnh, dễ đậu trái, năng suất cao, đặc biệt là chỉ nhiễm bệnh chổi rồng nhẹ.
– Nhãn Ido là giống trồng phổ biến nhất và chiếm hơn 70% diện tích nhãn của Thái Lan. Cây ra hoa vào tháng 12 và thu hoạch vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Với trái lớn, thịt trái dai, cơm dày, hạt nhỏ.
– Nhãn Ido hiện nay trồng để thay thế nhãn tiêu da bò để khắc phục thiệt hại do bệnh trổi rồng gây ra.
– Giống nhãn này có thể xử lý để ra trái theo ý muốn.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>