Tổng sản lượng thủy sản 11 tháng đạt gần 6 triệu tấn tăng 5,2 %

Thông tin từ Bộ và Phát triển Nông thôn cho biết, 11 tháng năm nay ước đạt hơn 5,74 triệu tấn; tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng thủy sản 11 tháng đạt gần 6 triệu tấn

Trong đó, sản lượng 11 tháng ước đạt 2,695 triệu tấn; tăng 5,2 % so với cùng kỳ năm trước; sản lượng nuôi trồng ước đạt 3,045 triệu tấn; tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cũng cho biết, trong thời gian qua thời tiết biển tương đối thuận lợi, giá một số loại thủy sản tăng và tương đối ổn định nên các hộ ngư dân đã tăng cường bám biển.  Khai thác biển ước đạt 2,519 triệu tấn; tăng 5,6 % so với cùng kỳ.

Sản lượng thủy sản khai thác 11 tháng của một số tỉnh trọng điểm như sau: Kiên Giang ước đạt 424.900 tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2013; Bình Thuận ước đạt 7.187.162 tấn; tăng 8,1%; Bình Định ước đạt 176.324 tấn tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái, Quảng Ngãi ước đạt 139.580 tấn; tăng 7%; Khánh Hòa ước đạt 88.894; tăng 16,9% …

Đồng thời, theo báo cáo của các Sở Nông nghiệp, sản lượng khai thác cá ngừ mắt to vây vàng 11 tháng đầu năm tại Bình Định ước đạt 8.633 tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái, Khánh Hòa ước đạt 5.333 tấn (tăng 12%); Phú Yên ước đạt 3.770 tấn (giảm 12,3%).

Trong khi đó, sản lượng tháng 11/2014 ước đạt 300 ngàn tấn; tăng 15,8 % so với cùng kì năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 11 tháng năm 2014 đạt 3,045 triệu tấn; tăng 4,6 % so với cùng kì năm trước.

Theo báo cáo của các Sở NN&PTNT thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình sản xuất đang có dấu hiệu khả quan, người nuôi đã bắt đầu có lãi. Diện tích và sản lượng của một số tỉnh trọng điểm tăng cao.

Về tôm sú, tình hình sản xuất tôm sú tháng 11 vẫn ổn định so với tháng trước. Diện tích và sản lượng của một số tỉnh cụ thể như sau: Bạc Liêu: diện tích 116.921 ha (giảm 3,4%), sản lượng 55.135 tấn (tăng 20,2%), Bến Tre: diện tích 26.750 (tăng 3,9%), sản lượng đạt 11.000 (giảm 9,1%); Kiên Giang: diện tích 88.648 ha (tăng 2,1%), sản lượng 30.503 tấn (tăng 15,8%), Cà Mau: diện tích 267.642 ha (tăng 0,7%), sản lượng 99.500 tấn (tăng 2,1 %).

Đặc biệt, cùng với sự gia tăng cả về khai thác và nuôi trồng, giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm đạt 7,22 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>