Cây giống Chôm chôm nhãn

Chôm chôm nhãn
Đặc điểm:
– Cây cho trái sau thời gian 3 năm trồng từ cây ghép. Kinh nghiệm thực tế cho thấy chôm chôm nhãn ít bị ruồi đục trái hơn so với chôm chôm tróc.
– Trái nhỏ và lông ngắn. Vị ngọt đậm.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>