Con giống Gà ri lai tía mận – 3/4 máu ri

Gà ri lai tía mận - 3/4 máu ri

Gà ri lai tía mận 3/4 máu ri là giống được lai tạo giữa Gà bố là ri thuần tía mận với gà Mẹ là ri lai 50% máu ri… nhằm tăng năng suất về sản lượng trứng và về chất lượng thịt thương phẩm. Gà ri lai tía mận 3/4 thích hợp nuôi chăn thả, chịu đựng tốt điều kiện thức ăn nghèo dinh dưỡng, thịt thơm ngon, đầu ra ổn định

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>