Cây giống Bầu hồ lô

Đặc điểm:
– Bầu hồ lô thuộc dạng dây leo. Lá to, ra trái sau thời gian trồng từ 3-5 tháng. Tuổi thọ có thể tới 2 năm.
– Trái bầu hồ lô ăn được, nặng từ 200-1500gr. Tùy thuộc vào giống và cách trồng mà trái to hay nhỏ.
– Giống bầu hồ lô trồng chậu được. Chậu có đường kính tối thiểu là 0.3m. Vị trí nên trồng là những nơi có nắng đầy đủ.

Bầu hồ lô

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>