Cây giống Lựu trắng (Lựu bạch)

luu-trang-Anhnen[1]
Lựu trắng (Lựu bạch)

– Cây lựu trắng ra trái sau 12 tháng trồng từ . Cây trưởng thành cao từ 1,5-3m, tàn khoảng 1m. Lá nhỏ và thân liễu. Bông trắng. Cây dễ trồng, không kén đất.
– Trái to nhất bằng cái chén, màu vàng.
– Ngoài ăn trái ra giống này còn dùng làm thuốc.
– Cây lựu trắng trồng chậu được. Ưa vị trí có nắng, chậu có đường kính tối thiểu để trồng lựu là 0,4m

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>