Cây giống Cóc thái

Cóc thái
 Đặc điểm:
– Cây ra trái sau thời gian 3-5 tháng trồng. Cây trưởng thành cao 1,5-5m, tàn 1-3m. Cây chịu được phèn, mặn. Giống cóc thái tỷ lệ ra bông đậu quả rất cao. Ra trái quanh năm liên tục. Cây hiếm sâu bệnh.
– Trái nhỏ so với cóc ta. Chua và giòn, giàu Vitamin.
– Cây cóc thái trồng chậu được, chậu tối thiểu để trồng cóc thái là 0,3m. Cây ưa nắng. Có thể cắt ngọn để hạn chế chiều cao cây và giúp cây chẻ tàn nhiều trái hơn.
– Lá cóc thái còn dùng để làm một số món ăn.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>