Cây giống Mãng cầu na Thái Lan (Mãng cầu nữ hoàng)

Đặc điểm: cây có chiều cao tối đa 4m. Tàn rộng trong 2m. Lá bảng to, dài, xanh đậm hơn so với giống mãng cầu na VN. Sinh trưởng và chăm sóc như các giống mãng cầu thường. Giống mãng cầu na Thái Lan không kén đất cho nên phù hợp với phần lớn các loại đất ở VN.
– Trái mãng cầu na Thái Lan lớn từ 500gr-800gr. Hạt ít. Vị thơm, ngon. Hoàn toàn vượt trội so với giống mãng cầu nội địa.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>